Category: Thương Hiệu

Phi công hàng không và những tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm ngặt.

Ngành hàng không là một ngành được nhiều bạn trẻ ưa thích, thậm chi họ nuôi giấc mơ ngay từ những buổi đầu nhận thức được thế giới bên ngoài. Giấc mơ làm phi công để chinh phục bầu trời...

/ October 24, 2017

Năm 2016 Hàng Không Việt Nam tăng trưởng mạnh và nguồn nhân lực: đào tạo không kịp nhu cầu.

Hiện nay, nhu càu đi lại của con người ngày càng tăng cao. Đặc biệt là khi cuộc sống phát triển hơn, đời sống người dân khá giá hơn thì họ sẽ có nhu cầu tìm tới những hoạt động...

/ October 24, 2017

Ngành hàng không sẽ có những chuyển biến mới năm 2017.

Máy bay là phương tiện giải quyết nhưng công việc gấp rút của con người mà bị cách trở xa xôi về địa lý. Đóng vai trò quan trọng trong giao thông. Trước nhu cầu về du lịch nước ngoài,...

/ October 24, 2017